Shofy - eCommerce & Multivendor Marketplace Laravel Platform - Biggest Offer! Only $49 - Get it here!
Mã QR Chuyển Tiền Ngân Hàng Việt Nam

Mã QR Chuyển Tiền Ngân Hàng Việt Nam

Mã QR Chuyển Tiền Ngân Hàng Việt Nam

Version

1.0.1

Botble Version

>= 7.0.5

Downloads

37

License

MIT

Mã QR Chuyển Tiền Ngân Hàng Việt Nam

Plugin này cho phép bạn hiển thị mã QR code chuyển tiền qua các ứng dụng ngân hàng ở Việt Nam theo tiêu chuẩn của VietQR khi khách hàng chọn hình thức thanh toán theo dạng chuyển khoản.

Bạn cần cấu hình thông tin tài khoản ngân hàng Việt Nam trong cổng thanh toán khi sử dụng tính năng này.

Yêu cầu tối thiểu

  • Botble core 7.2.3 hoặc cao hơn.

Cài đặt

Cài đặt thông qua bảng quản trị

Vào Bảng quản trị (Admin) và chọn Plugins. Bấm vào nút "Thêm mới (Add new)", tìm kiếm plugin Mã QR Chuyển Tiền Ngân Hàng Việt Nam và sau đó bấm vào "Cài đặt (Install)".

Cài đặt thủ công

  1. Bạn có thể tải về các bản phát hình tại đây hoặc trên Botble Marketplace.
  2. Giải nén file nén vào thư mục platform/plugins.
  3. Vào Bảng quản trị (Admin) và chọn Plugins và bấm vào nút Kích hoạt (Activate).

Lịch sử thay đổi

Vui lòng xem LỊCH SỬ THAY ĐỔI để xem chi tiết.

Bảo mật

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề liên quan đến bảo mật nào, vui lòng gửi email tới [email protected] thay vì sử dụng issues.

Credits

Giấy phép

MIT License (MIT). Vui lòng đọc trong phần thông tin giấy phép.

Kindly log in to share your feedback on this plugin.